Dobra współpraca Zespołu Szkół Technicznych w Turku z firmą Ambro trwa już od wielu lat i polega m.in. na organizacji przez firmę praktyk dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz prezentacji zakładu gościom ZST z europejskich szkół  –  w ostatnich latach byli to nauczyciele z Hiszpanii i Czech. W dniu 19.09.2023 r. współpraca osiągnęła wyższy poziom za sprawą porozumienia zawartego  przez Prezesa Jordana Zakolskiego oraz Dyrektor ZST Anetę Kurzawę. Na mocy umowy firma Ambro, w celu promocji kształcenia zawodowego,  ustanawia dla ucznia ZST wskazanego przez szkołę coroczne stypendium w kwocie 2000 zł.

Stypendium jest formą finansowego wsparcia dla uczniów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce i zaangażowaniem w życie szkoły oraz stanowi motywację do  rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto firma będzie wspierać praktyczną naukę zawodu poprzez – prowadzone przez wyznaczonych pracowników – dodatkowe szkolenia dla uczniów na terenie firmy i szkoły.

To już kolejne stypendium dla uczniów ZST – poprzednie, ufundowane przez firmy InfoBase i Sun Garden, przeznaczone były dla uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik mechanik i technik mechatronik.