Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku. To polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, popularyzująca czytelnictwo i dbałość o język polski oraz wzmacniająca poczucie wspólnej tożsamości. Wybór tegorocznej lektury związany jest z obchodzonym w 2023 roku 160-leciem Powstania Styczniowego. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujących tę tematykę.

Udział Zespołu Szkół Technicznych w Turku w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu należy już do tradycji. Kolejne pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury odbyło się 20 września z udziałem dyrekcji, uczniów i nauczycieli. 12. odsłona Narodowego Czytania po raz pierwszy odbyła się w plenerze, w specjalnie zaaranżowanej scenografii, oddającej klimat epoki.

Niezwykle ciekawe interpretacje fragmentów powieści Orzeszkowej przedstawiły panie: Joanna Gomółka-Kałużna, Urszula Mokrowiecka, Marta Piątkowska, Joanna Suleja oraz uczniowie z klas: 3CM, 2TI, 4RM, 3AR, 4TG.  Spotkanie z lekturą sprawiło, że mogliśmy przenieść się wspólnie nad Niemen, odwiedzić rodzinę Korczyńskich i Bohatyrowiczów.  Dzięki relacji na żywo na Facebooku ZST, wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogli uczestniczyć w tym jakże doniosłym wydarzeniu.

Wspólne czytanie Nad Niemnem zorganizowały panie: Edyta Panfil, Monika Stasiak, Barbara Witkowska i pan Mariusz Kominiarczyk oraz nauczyciele bibliotekarze – panie Ewelina Ignasiak, Anna Jakomulska oraz Julita Leman – Sochacka.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia. Wyrażają również przekonanie, że zainspiruje ono młodzież i zachęci do samodzielnego czytania.