28 września 2023 roku miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku reprezentowanym przez Panią Dyrektor Anetę Kurzawę a Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu reprezentowaną przez Rektora dr. Stefana Szarego. Strony zadeklarowały wolę współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz pomoc uczniom technikum w planowaniu ścieżki rozwoju, w wyborze studiów i dalszym kształceniu. W obecności przedstawicielki założyciela uczelni – Pani Ramat Musy oraz władz WSEiT: Rektora dr. Stefana Szarego, Prorektora ds. wydziałowych dr n. społ. Sławy Połoczańskiej-Godek, p. Joanny Kalisz, p. Ewy Witczak,  przedstawiciele naszej szkoły: Dyrektor Aneta Kurzawa, Kierownik Szkolenia Praktycznego Daniel Kusz, nauczyciele zawodu: p. Emilia Marucha, p. Katarzyna Rosiak i p. Patrycja Sikora zwiedzili pracownie uczelni i  zapoznali się z  ofertą edukacyjną placówki.

W roku akademickim 2023/2024 uczelnia w swojej ofercie proponuje następujące kierunki: kosmetologię, higienę dentystyczną, techniki dentystyczne oraz – jako pierwsza niepubliczna uczelnia w stolicy Wielkopolski – fizjoterapię. Studenci mogą pozyskiwać wiedzę i rozwijać umiejętności nie tylko poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i warsztatach, ale i w kołach naukowych.

Mamy nadzieję, że współpraca przyniesie wymierne korzyści, a organizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych cykliczne wykłady, seminaria i zajęcia edukacyjne, realizowane na bazie nowoczesnej aparatury i sprzętu, zapewnią naszym uczniom dobry start w przyszłej karierze zawodowej.