Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania oraz kształtowanie wśród uczniów postawy czytelniczej. Biblioteka szkolna w dniu 29 września włączyła się w akcję Głośnego Czytania. Spotkanie rozpoczęła uczennica klasy 3AR Justyna Kałużna, która przedstawiła krótką historię święta i przytoczyła wybrane cytaty o książkach i czytaniu.

W tym dniu do biblioteki szkolnej zaproszeni zostali uczniowie wraz z nauczycielami. Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów powieści obyczajowych, fantasy oraz reportażu. Wśród prezentowanych książek znalazły się:   „Marina”  C. R. Zafona; „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling; „Flaw(less)” M. Łabęckiej; „Kroniki Jakuba Wędrowycza” A. Pilipiuka;  „Niewidzialne życie Addie LaRue” V. Schwab; „Szepty Wszechświata”  A. Wądołowskiej oraz „Kiedy odchodzą” D. Dziewita. W roli czytających wystąpili Justyna Kałużna i Tomasz Olszewski z klasy 3AR; Daria Chajduk z 4TG, Nikola Zakolska z 3TG, oraz Elwira Jackowska, Dominika kusz, Nikola Musielak z 5TGp.

W obchody tego święta zaangażowali się również nauczyciele naszej szkoły, którzy rozpoczynali swoje lekcje czytaniem fragmentów książek, bez względu na to, czy dana lekcja to matematyka czy lekcja języka obcego. Uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentów książek czytanych głośno przez nauczycieli lub rówieśników.

Bardzo dziękujemy nauczycielom, którzy wsparli naszą akcję i aktywnie włączyli się  w jej przebieg. Dzień 29 września 2022 roku okazał się świetną okazją, by uświadomić wszystkim,  jakie korzyści przynosi głośne czytanie książek i dlaczego warto czytać.

Organizatorki mają nadzieję, że takie akcje przyczynią się do rozpropagowania idei czytelnictwa wśród naszej młodzieży. 

Przedsięwzięcie zorganizowały nauczycielki bibliotekarki p. Anna Jakomulska i p. Ewelina Ignasiak.