Projekt "PO WER"

20 października 2022 r. w auli ZST odbyło się spotkanie poświęcone upowszechnianiu rezultatów praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu PO WER oraz projektu SIT for School będącego częścią programu Erasmus+. W spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba beneficjentów obu programów – 82 uczniów oraz uczniowie klas, którzy mogą aplikować do udziału w praktykach zagranicznych w bieżącym roku szkolnym. Aż 76 uczniów miało możliwość uczestniczenia w praktykach i mobilnościach zagranicznych. Również po raz pierwszy spotkanie odbywało się w dwóch językach, polskim i angielskim, co podkreśla europejski charakter kształcenia w naszej szkole.

W dniu 21.01.2020 r. w ZST w Turku odbyło się podsumowanie kursów (w tym spawalniczych i doradztwa zawodowego WRPO 8.1.3) oraz praktyk i wyjazdów zagranicznych w 2019 r. W uroczystym rozdaniu certyfikatów brał udział starosta turecki  Dariusz Kałużny. Praktyki zagraniczne, realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Turku w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji. Dzięki ww. programowi 43 uczniów i 5 nauczycieli ZST odbyło staże i praktyki zawodowe w europejskich firmach (w Estonii, Hiszpanii, Słowacji  i w Niemczech).

Dziesięcioro młodych informatyków z Bratysławy odbywało w dniach 18-29 listopada br. praktyki na terenie Turku. Miejscami praktyk były firmy: DIR computer, Unicorn oraz Profim. Część zajęć była prowadzona również w ZST pod okiem nauczycieli przedmiotów informatycznych, dzięki czemu praktykanci poznali instalacje central telefonicznych, zasady obsługiwania programów graficznych, zasady korzystania z urządzeń Cisco, a także montaż urządzeń i sieci komputerowej oraz bazy danych.

W dniach od 30 marca do 13 kwietnia 2019 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów III klas technikum w zawodzie technik logistyk odbyło praktykę zawodową w hiszpańskiej Maladze. Po podróży lotniczej dotarli do albergi Inturjoven, która stała się ich domem na czas praktyk. Praktykanci zdobywali doświadczenie zawodowe w kilku firmach: sklepie z zabawkami ToysRus, markecie budowlanym Bauhaus, w supermarkecie Carrefour, sklepie żelaznym Ferreteria 'Vulcano' i składzie budowlanym Ubaldo Piva. Uczniowie zapoznali się z hiszpańskim systemem magazynowania, a przebywanie w otoczeniu obcojezycznym wzbogaciło ich słownictwo fachowe w j. hiszpańskim. Młodzież aktywnie spędzała również popołudnia. Uczniowie uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego, który łączył tradycyjne zajęcia z aktywizacją w formie gry miejskiej.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku zakończyli zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech.  W sobotę 13 kwietnia młodzież z żalem pożegnała pracowników firmy Vitalis, kolegów z Grecji, Hiszpanii oraz innych miast Polski. Z całą pewnością wszyscy uczestnicy będą wracać wspomnieniami do wycieczek krajoznawczych, które uatrakcyjniały praktyki.  Pierwsza z nich odbyła się w piątek 5 kwietnia, a jej celem było Drezno. Stolica Saksonii to  jedno z najpopularniejszych niemieckich miast, w którym nie brakuje zabytków- pomimo wydarzeń z okresu  drugiej wojny światowej.

W dniu 31 marca uczniowie z ZST w Turku wyruszyli w podróż do Lipska. Tym razem grupa 11 osób z trzeciej klasy technikum mechatronicznego  oraz 8 z technikum żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęła  zagraniczne praktyki  zawodowe. Po przyjeździe do Schkeuditz nasz zespół został zakwaterowany w ośrodku na terenie Gut Wehlitz. Pracownicy firmy Vitalis zapoznali wszystkich z  przebiegiem stażu oraz programem kulturalnym.

25 października 2017 r. podsumowano w Zespole Szkół Technicznych w Turku kolejne praktyki zagraniczne realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Podczas spotkania wręczono uczniom certyfikaty mobilnościowe oraz certyfikaty Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).

Kluczowe kompetencje zdobywane podczas praktyk zagranicznych, przepływ wiedzy oraz możliwość upowszechniania rezultatów mobilności uzasadniają entuzjazm uczniów Zespołu Szkół Technicznych im gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, którzy po raz kolejny poznają zakłady pracy, kulturę i zabytki naszego zachodniego sąsiada.